Novinky :: Oční praxe MUDr. Jiří Prokop

Novinky

08. 03. 2023 | Dovolená 30.3.- 6.4.2023
Dovolená 30.3.- 6.4.2023 Sestra přítomna - pouze vyšetření perimetrů
25. 10. 2022 | Ceník výkonů nehrazených zdrav.pojišťovnami
CENÍK PLACENÝCH VÝKONU v HOTOVOSTI, které nepatří mezi výkony hrazené zdravotní pojišťovnou, Úhradu provádí osoby nebo organizace v jejímž zájmu se výkony provádějí ( tj. nezdravotnická zařízení nebo pacient samotný ). Do této kategorie spadají: 1. Vyšetření Autorefraktokeratometrem více jak 2 x ročně …………………… 50,- 2. Vyšetření Zorného pole - Perimetru pro účely nehrazené Zdr.poj…... 500,- 3. Vyšetření na řidičský ( ŘP ) dle vyhl. . ……… na žádost pac ……………. 900,- 4. Vystavení potvrzení pro vydání / prodloužení ŘP na základě provedených vyš. …....... 500,- 5. Preventivní periodická prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem ( hradí zaměstnavatel ) dle rozsahu požadovaného vyšetření podle Sazebníku výkonů Zdravotní pojišťovny ( ZPoj ). nebo po dohodě se zaměstnavatelem smluvní cena pro více zaměstnanců najednou……..........................................................................................400 .- 6. Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely, např. na žádost pacienta, vstupní prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem nebo nezdravotnickou institucí ( hradí pacient nebo žádající instituce ) dle rozsahu požadovaného vyšetření podle platného Sazebníku ZPoj …..................400 .-. 7. Výpis z dokumentace na žádost pacienta nebo na písemnou žádost nezdravotnických institucí ( s písemným souhlasem pacienta ), např. na žádost pojišťovny, policie, soudních znalců, zaměstnavatelem ( hradí pacient nebo žádající instituce ) dle rozsahu ….............................................50,- až 250,- 8. Vyplnění jednoho jednoduchého formuláře např. pro přiznání bolestného, pro plnění pojistné události, pro přiznání různých výhod ze zdravotních důvodů, různé žádosti, např. o lázně, o přijetí do domova důchodců aj. ………………….………………………............................................................................ 50,- až 100,- Pacienti, kteří NEJSOU pojištěni u ZP nebo jsou pojištěni u ZP, se kterou nemá ZZ uzavřenou smlouvu, nebo nepředloží průkaz zdravotního pojištěnce … si hradí vyšetření sami dle provedených výkonů dle bod. hodnocení stejně jako ZP. Toto neplatí u neodkladné péče ! Smluvní pojištěnci VZP hradí vyšetření rovněž sami nebo jsou odkázáni na ZZ, které má uzavřeno příslušnou smlouvu. Odstranění kožních tumorků v okolí oka ………………......…………200 Kč. a více dle množství a rozsahu
04. 02. 2022 | Trvalé nošení respirátoru FFP 2 v ordinaci - do odvolání
Vzhledem k charakteru očního vyšetření je nutné nosit v ordinaci respirátor FFP 2 i po ukončení pandemických opatření.
04. 09. 2017 | Operace očního zákalu v Karlových Varech a v Sokolově-s dopravou

Operace šedého zákalu v Karlových Varech : K.Vary : - SOMICH - prim.MUDr.Pavel Studený : Klinika Somich Závodní 391 - areál Krajského úřadu - budova restaurace Nostres /vchod z druhé strany. Autobus č. 1. Operace šedého zákalu v Sokolově - odjezd spec. autobusem do sokolovské nemocnice - od Tržnice v K.Varech

Operace šedého zákalu v Chebu: na tel. dojednání odvoz minibusem od tržnice